След като си се справил със задачата в упражнението “Ще имаме гости (част 1)”, сега опитай нещо различно: запиши всяко едно от изреченията с глас, за да провериш говориш ли правилно!