Изслушай текста, прочети го, а след това подреди изреченията в правилния ред.А сега готов ли си да пробваш как ще се справиш с говорене? Давай смело напред и запиши всяко едно от изреченията с твоя глас.