Отговори отрицателно по модела и запиши отговора си :
– Ти пишеш ли?
Не, не пиша.