Намери и свържи картите по начина по който ще чуеш в аудиото към всяка една от тях. Слушай внимателно!