Кое изречение описва картината? Постави картината в квадрата над него.