Довърши изречението устно и запиши отговора си по модела:
Аз уча по математика и ти също …….. (учиш по математика.)